I. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności, jak zbierane, przekazywane i dane osobowe użytkowników, niezbędne do usług drogą elektroniczną za pośrednictwem usług internetowych [www.grudniowymarket.pl] (dalej: Serwis).
 2. Serwis zbierający wyłącznie dane osobowe niezbędne do dostępu i rozwoju usług w nim.
 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem usług są przetwarzane zgodnie z przepisami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z korzystaniem z danych osobowych iw sprawie swobodnego dostępu takich danych oraz stosowania z nich przez 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. .

II. Dane administratora

Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest Artur Wacławiak, adres: Podszkle 33 , NIP: 7352917959, REGON: 526932771, adres adresu internetowego: AWhandeldetaliczny@gmail.com (dalej: Administrator).

III. Cel zbierania danych osobowych

 1. Dane osobowe są w celu:
  • rejestracja konta i weryfikacja tożsamości Użytkownika,
  • umożliwienie logowania do Serwisu,
  • realizacja umowy o usługi i e-usług,
  • komunikacja z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.)
  • udostępnienie newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),
  • Przestrzeganie systemu komentarzy,
  • udostępnienie usług społecznościowych,
  • promocja oferty Administratora,
  • marketingu, remarketingu, afiliacji,
  • personalizacji Serwisu dla Użytkowników,
  • działania analityczne i statystyczne,
  • wiatrkacji,
  • pobieranie i dochodzenie albo przed nimi.
 2. Podanie danych jest wymagane, ale ważne do umowy albo opuszczenie innych usług serwisowych.

IV. Rodzaj czynnych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, dane urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:

 • gdy przesłanie danych jest wykonaniem umowy – do momentu przedawnienia po jej wykonaniu,
 • w przypadku wykorzystania danych jest zgoda – do momentu jej wydania, a po zastosowaniu zgody do przeddawstwa szczegółowego.

W obu terminach przedawnienia wynosi 6 lat, a dla dostępnego wstępnego zastosowania działalności gospodarczej – 3 lata (jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

VI. Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być powiązane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcą, podmiotem powiązanym z Administratorem np. firma obsługująca e-płatności, firma obsługująca usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom regulacyjny.
 2. Dane osobowe użytkownika nie są/będą dostępne poza obszarem rozległym obszarze gospodarczym (EOG).

VII. Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik serwisu ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostawania, usunięcia, ograniczenia transmisji, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem stosowania wprowadzonego w oparciu o kontrolę przed jej cofnięcie).
 2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez użytkownika z uprawnieniami wynikającymi z prawa, które należy wziąć pod uwagę na adres AWhandeldetaliczny@gmail.com.
 3. Administrator uwzględnia lub wyklucza zwolnienie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
 4. Użytkownik może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że naruszenie jego prawa i wolności (RODO).

VIII. Pliki cookies

 1. Serwis zbierania informacji za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i zewnętrznych podmiotów.
 2. Zbierane pliki cookie wspierają doświadczenie usług w Serwisie i służą celom statystycznym.
 3. Użytkownik może mieć ograniczony zakres dostępu do plików cookie do swoich urządzeń w ustawieniach.

IX. Zautomatyzowane wykonanie decyzji i profilowanie

 1. Dane użytkownika nie mogą być szyfrowane w zautomatyzowany sposób, że na skutek tego zaprzestania wobec tych decyzji.
 2. Dane użytkownika mogą być profilowane jako cel treści i personalizacji ofert po wyrażeniu zgody przez nich.

X. Postanowienia ostatecznego

 1. Administrator może uzyskać prawo do zmiany w Polityce prywatności, przy czym prawa użytkownika nie zostały usunięte.
 2. Informacja o produkowanych zmianach pojawia się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.
 3. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Polityce prywatności przepisów RODO i przepisów prawa polskiego.

Informacje na temat polityki prywatności i plików cookie dostępnych na WygranaOnline .

Gdzie wysłamy twoje dane

Sugerowany tekst: Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.