REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Grudniowymarket

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Sklep internetowy: Grudniowymarket, krytyczny pod adresem: Grudniowymarket.pl, prowadzony jest przez: Artur Wacławiak, z siedzibą w/przy: Podszkle 33, znany pod numerem NIP: 7352917959.

2. Regulamin sklepu internetowego zawiera zasady dotyczące zakupów w sklepie internetowym: Grudniowymarket, a także zasady i tryb zawiera umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

3. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj.  Dz.U. z 2020 r. poz. 344 , ze zm.).

4. Regulamin stosowania jest dla wszystkich klientów Sklepu. Wszyscy klienci są zobowiązani do zgłoszenia się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.

5. Każdy klient jest gotowy do ustalenia Regulaminu. Sprzedaż wystąpiła na podstawie wniosku dotyczącego Regulaminu, który został wcześniej zgłoszony do zamówienia.

6. Każdy klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, dostępny na stronie internetowej Sklepu: Grudniowymarket.pl w hiperłączu: „Regulamin Sklepu”. Regulamin można otrzymać w każdym momencie, gdy zostanie dostarczony i wydrukowany.

7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej sklepu: Grudniowymarket.pl, znajdujące się na produktach (łącznie z cenami), nie zawierają ofert w dostępnych art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj Dz.U. z 2023 r. poz. 1610, ze zm.), lecz zaproszenie do zaproszenia na umowę, w myśl art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610, ze zm.). Klient wysyła formularz zamówienia składany i wskazany do dostawy Towary za cenę i warunki określone w opisie.


2. DEFINICJE


Regulamin  – wprowadzenie przepisów regulujących zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów.

Konsument  – osoba fizyczna obejmująca Umowę za pośrednictwem sklepu, niezwiązana bezpośrednio z jej działalnością lub dostępną.

Przedsiębiorca na prawach Konsumenta  – osoba fizyczna obejmująca Umowę cywilną prawną za pośrednictwem sklepu, bezpośrednio z jej działalnością, gdy z treścią tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru prawnego, objętego z przedmiotem objętym przez nią działalność gospodarczą, podlegającą na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W celu zapoznania się z Regulaminem, że w razie braku rozróżnienia między dwoma grupami podmiotów, Regulamin jest zawarty jednocześnie do Konsumentów, jak również Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.

Klient  – osoba fizyczna (w tym Konsument), która jest co najmniej 13 lat (pod szczegółowym, że dostępna jest osoba fizyczna (w tym Konsument), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą fizyczną, która jest przewidziana do przyznania dostępu do sieci, która korzysta z usług przez Sklep .

Formularz zamówień  – usługa dostępna na stronie internetowej sklepu, za pomocą której klient może uzyskać dostęp, poprzez dostęp do towarów do koszyka oraz określone warunki sprzedaży m.in. sposób dostawy i płatności.

Koszyk  – element sklepu, który jest przedstawiany jako wybrane przez klienta Towary oraz w którym klient może skorzystać z danych handlowych, w tym ilości nabywanych produktów.

Sklep  – serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: Grudniowymarket.pl, za pośrednictwem którego Klient może być dostępny od Sprzedawcy Towarów.

Sprzedawca  – Artur Wacławiak, z siedzibą w/przy: Podszkle 33, NIP: 7352917959, który prowadzi działalność zarobkową lub oferuje możliwość sprzedaży za pomocą swojej strony internetowej.

Towar  – rzecz ruchoma, dostępna w obrocie pomiędzy Sklepem i Klientem, którego warunki sprzedaży są określone w formularzu zamówień.

Towar z elementami cyfrowymi  – w kierunku dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub z nimi w taki sposób, że brak treści cyfrowych lub usługi cyfrowe są dostarczane przez jego prawidłowe funkcjonowanie.

Produkt  – każdy lub usługa, w tym nieruchomości, usługi cyfrowe i treści cyfrowe, a także prawo i obowiązki.

Środowisko cyfrowe  – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenie sieciowe, zasięg przez Konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowych lub usług cyfrowych lub w celu użycia z nich.

Integracja  – połączenie treści cyfrowych lub usług cyfrowych z urządzeniami cyfrowymi Konsumenta i podłączenie ich do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych.

kompatybilność  – bezpieczeństwo treści cyfrowych, usług cyfrowych, towaru ze sprzętu komputerowego lub oprogramowania, które są używane do korzystania z treści cyfrowych, usług cyfrowych, lub towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich posiadania.

Funkcjonalność  – możliwość korzystania z treści cyfrowych, usług cyfrowych lub towarów, które mają zastosowanie do ich funkcji.

Interoperacyjność  – możliwość korzystania z treści cyfrowych, usług cyfrowych lub towarów do wykorzystania ze sprzętu komputerowego lub oprogramowania innego niż zwykłe użycie do korzystania z treści cyfrowych, usług cyfrowych lub towaru tego samego rodzaju.

odległość Internetowa platforma handlowa  – funkcja z oprogramowania, w tym ze strony internetowej, z części strony internetowej lub aplikacji, przekazana przez przedsiębiorcę lub w jego administratora, w ramach, których umożliwia się Konsumentom zawiera nie z innymi przedsiębiorcami umowy na lub internetowe fizyczne, niebędące przedsiębiorcami zawieranie zawiera się na odległość z innymi osobami fizycznymi, niebędącymi przedsiębiorcami.

Dostępna na platformie internetowej  – statek powietrzny, który obsługuje platformę internetową, dostarczany z platformy internetowej lub umożliwiający korzystanie z tej platformy.

Umowa  sprzedaży Towarów na odległość, umowa przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.


3. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ


1. Warunki korzystania ze Sklepu to zapoznanie się z regulaminem i jego akceptacją. Dostarczenie zamówienia Klientowi treść Regulaminu.

2. Główne parametry, końcowe o plasowaniu ofert, przedstawione Konsumentowi w wynikach wyszukiwania, przedstawiają również dodatkowe powiązanie z ofertą, w widoczny sposób, są następujące:

Historia wyszukiwania, promocje, bestsellery

3. Sklep oznacza oferty sponsorowane oraz płatne reklamy. Informacje te są przedstawione w powiązaniu z określonymi wyszukiwaniami, w sposób widoczny, który wyróżnia się z ogólnego interfejsu.

4. Zastosowanie indywidualnej ceny ofertowej, na podstawie zautomatyzowanego rozwiązania.

5. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, otrzymaną od klienta, zawierającą należący podatek (cena brutto). Koszt dostawy nie jest wliczony w cenę, wynikającą z otrzymania przez Klienta sposobu dostawy Produktu.

6. Jeżeli płatność będzie dokonana poza uzgodnioną ceną, o odłączeniu się od niej, po usunięciu częście Konsumenta o tym fakcie, wyjaśnionym przyczynę kosztów. Obciążenie Konsumenta kosztami następuje wyłącznie po rozszerzeniu zgody Konsumenta.

7. Dostępny jest prawo zmiany, które jest w grze, udostępnione przez nowe produkty do sprzedaży, a także odwoływania akcji, będące w nich następstwem, zgodnie z systemem operacyjnym.

8. W razie zastosowania promocji, Sklep wprowadzający klientów o cenę Produktu z ostatnich 30 dni. Jeśli Produkt jest w sprzedaży krócej niż 30 dni, cena przed promocją do powstania ceny od momentu pojawienia się Produktu do Sklepu. Informacje te są przedstawione obok promocyjnych cen produktów.

9. Zamówienia od klientów są wykrywane za pomocą formularza zamówienia, dokonanego za pośrednictwem strony: Grudniowymarket.pl lub e-mailowo na adres: AWhandeldetaliczny@gmail.com, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

10. Zawiadomienie o wykonaniu produktu poprzez wybranie towaru, podanie klientowi zainteresowanemu, zastosowanie „DODAJ DO KOSZYKA”, podanie go przy opisie produktu, a następnie, z poziomu „KOSZYK”, przedstawienie go w produktach Sklepu, zastosowanie Formularza zamówień, w tym Możliwość wyboru formy odbioru przy odbiorze, jeśli takowa jest dostępna dla produktu, a następnie otrzymasz potwierdzenie.

11. Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta powinna być dostępna, już w momencie pojawienia się produktów, że zakup nie ma dla nich postaci.

12. Po złożeniu zamówienia, potwierdzenie złożenia zamówienia na Twój adres e-mail, zostało przesłane do formularza zamówienia.

13. Po otrzymaniu przez klienta potwierdzenia odbioru ofert, rozpoczęcie procesu realizacji zamówień przez sprzedawcę, przy czym:

a) w postępowaniu dotyczącym zamówień płatnych przy odbiorze – rozstrzygnięcie ostatecznego dnia ostatecznego, po jego potwierdzeniu przez sprzedaż.

b) w przypadku wystąpienia zamówień płatnych przelewem tradycyjnym – rozpoczynających się po zaksięgowaniu płatności za zamówienie, na rachunek bankowy Sklepu.

14. Zamówienia złożone w sklepie są dostępne 24 godziny na dobę, bez względu na dzień tygodnia.

15. Klient otrzymał wiadomość o przyjęciu zamówień do realizacji, co jest potwierdzeniem jako potwierdzenie sprzedaży o ofertach. Z chwilą otrzymania przez Klienta, otrzymasz licencję na sprzedaż.

16. Do każdego zamówienia składany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta zostanie również wystawiona i wysłana Klientowi faktura VAT (art. 106b ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od usług i usług, tj  Dz.U. z 2023 r. poz. 1570, ze zm .) .

17. Dostępnymi, szczegółowymi zrozumieniami dla Klienta ze Sklepu są:

a) E-mail – AWhandeldetaliczny@gmail.com

b) Telefon – 504847769

c) Adres korespondencyjny – Podszkle 33

d) Adres w celu realizacji odstąpienia od umowy: 34-472 Podszkle

18. Sprzedawca nie weryfikujący autentyczności klientów na temat przekazanych w Sklepie Produktów.


4. DOSTAWA I KOSZTY TRANSPORTU


1. Realizacja zamówień w sklepie odbywającym się za pośrednictwem:

paczkomatu

kuriera

2. Zamówienia składane w sklepach są dostępne wyłącznie w dniach roboczych. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta odbywające się dnia następnego.

3. Czas oczekiwania na dostawkę wynosi zwykle: do 3 dni roboczych. Na czas oczekiwań składa się czas realizacji zamówień, a zatem skompletowanie Produktów do zamówień oraz przewidywany czas dostawy, który wynosi od 24 godzin, w przypadku Polski.

4. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenie komputera z winną zbrodnią.

5. Podczas odbioru przesyłki przez kuriera, klient powinien sprawdzić dokładne sprawdzenie zawartości i kompletność przesyłki, stan opakowania oraz stan otrzymanego produktu. W przypadku przesyłki Klient powinien sporządzić przesyłkę wraz z kurierem przesyłek, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach przesyłanych przez Klienta i kuriera.

6. Możliwość odbioru osobistego, wysłanego produktu w sklepie stacjonarnym, pod adresem: Podszkle 33.


5. REALIZACJA PŁATNOŚCI


1. W ramach funkcjonowania sklepu możliwe są następujące systemy płatności:

1) za pobraniem – przy odbiorze przesyłki;

2) przelewem, na rachunek bankowy – 17 1140 2004 0000 3102 8429 0518;

2. Szczegółowe zasady i wymagania dotyczące płatności płatniczych za pośrednictwem banków lub innych usług serwisów, które określają regulaminy organów regulacyjnych i serwisów.

3. Klient, który wybiera opcję płatności przelewem, jest dokonywanie płatności za płatność za płatność, w terminie do pięciu (5) dni roboczych, od daty płatności zamówień. W przypadku wystąpienia przypadku Sprzedawcy nie jest to możliwe, a zamówienie pozostaje usunięte z systemu. W płatności wystarczającej tylko numer składanego zamówienia. Możliwość przedłużenia terminu płatności, przy wcześniejszym powiadomieniu o fakcie obsługi Sklepu: AWhandeldetaliczny@gmail.com (e-mail), 504847769 (tel), Podszkle 33 (adres).


6. REKLAMACJA1. Administrator nakłada odpowiedzialność z tytułu niezgodności Produktu z Umową. Do umów zobowiązujących do rozpowszechnienia Towaru na Konsumenta, w tym w wiadomościach handlowych, umów dostawy oraz umów o działalności handlowej Towarem, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( tj Dz.U. z 2023 r. poz. 1610, ze zm. ), dotyczący rękojmi za wady.

2. Wydano odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Produktu, który to brak jest w chwili jego dostarczenia i jest ujawniony w ciągu dwóch (2) lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, wykorzystania przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub Osoba, która jest aktywna w ich użytkownikach, jest główna. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową, który jest dostępny przed dwoma (2) później od chwili dostarczenia Produktu, jest w chwili jego dostarczenia, o ile nie następuje potwierdzenie inaczej lub domniemania tego nie można zapewnić ze specyfikacją Produktu lub charakterem braku zgodności Produkty z Umowej.

3. Jeśli produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może pochodzić z jego naprawy lub wymiany. Rozwiązanie może udostępnić wymianę, gdy Konsument naprawy, lub Sprzedawca może rozwiązać naprawę, gdy Konsument wymiany, urządzenie do podłączenia do zgodności Produktu z Umową, w sposób wybrany przez Konsumenta, jest albo wymagane byłoby przeniesienie kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są możliwe lub wymagane są koszty związane ze sprzedażą, może on odmówić doprowadzenia produktu do zgodności z Umową.

4. Sprzedawca zapewnia naprawę lub wymianę w czasie od chwili, której komunikat informuje o braku zgodności z Umową, i bez dostarczania niedogodności dla Konsumenta, specyfikacji produktu, oraz cel, w którym Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym koszty opłaty pocztowej, przewozu, robocizny i materiałów, wprowadzone przez przewoźnika. W tym celu Konsument udostępnia Sprzedawcy Produkt, naprawiany lub kryty. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt. Jeżeli produkt został zamontowany przed ujawnieniem braku zgodności Produktu z Umową, sprzedawca demontuje produkty oraz montuje go ponownie, po dokonaniu naprawy lub wymianie albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

5. Jeżeli produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpienia od umowy, gdy:

a) Sprzedawca doprowadzenia produktów do zgodności z Umową;

b) Sprzedawca nie doprowadził produktów do zgodności z Umową;

c) brak zgodności Produktu z Umową nadal, mimo że sprzedawca wyznacza produkt do zgodności z Umową;

d) brak zgodności Produktu z Umową jest tyle, że przyczyną jest cena albo odstąpienie od umowy, bez wcześniejszego rozwiązania jego naprawy albo wymiany;

e) z przekazaniem danych lub bezpośrednio wynika, że nie spowodowało to zgodności z Umową w czasie lub bez odbioru niedogodności dla Konsumenta.

6. Obniżona cena musi pozostać w takim przypadku, gdy do ceny końcowej z umową, w wartości produktu niezgodnego z Umową, pozostają do wartości produktu zgodnego z Umową. Wysyłane są kwoty, które podlegają opłacie z tytułu obniżenia cen, nie później niż w terminie czternastu (14) dni, od otrzymania dnia otrzymania kwoty o niższej cenie.

7. Konsument nie może odprowadzić od umowy, brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową jest zachowany.

8. W razie odstąpienia od umowy Konsumentu zwrotnego Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Odebrana wiadomość o płatności, nie później niż w czternastu (14) dni od dnia otrzymania produktu lub nazwana jego odesłania, przy użyciu takiego samego sposobu odbioru, który służył do Konsument, chyba że Konsument obsługiwany jest na inny sposób, który nie podłączony do niego z kosztami.

9. Reklamacje dotyczące produktów, mogą być podstawowe:

a) na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy: Podszkle 33;

b) wdrożenie, na adres e-mail: AWhandeldetaliczny@gmail.com.

10. Reklamacja powinna zawierać:

a) dane osoby prawnejj reklamacji (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego);

b) wykluczenie reklamacji oraz treści uzupełniających;

c) numer Zamówienia, który wyświetla się w potwierdzeniu zamówienia;

d) oryginał lub kopia ubezpieczenia zakupu (np. paragonu lub faktury) może być podzielona na reklamację, ale nie jest dostępna do jej przypisania.

11. Przepisy nie obejmują zakresu obowiązywania przez sprzedaż w ramach gwarancji na produkty, co reguluje regulamin gwarancyjny.


7. PRAWO ODSTĄPIENIA


1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj.  Dz.U. z 2020 r. poz. 287 , ze zm.), Konsument może od wysyłki od usług usługowych, detalicznych w Sklepie, bez dostarczania, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu (14) ) dni, główny od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Termin ten dotyczy zachowany, jeśli Konsument wyśle, przed jego wystąpieniem.

2. Konsument może zostać odesłany od umowy, składając Sprzedawcy protokołu o odstąpieniu od umowy. Wzór utworzony stanowi nr 1 do stosowania Regulaminu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wziąć na adres: Podszkle 33.

4. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym nastąpiło postępowanie od umowy. Do zachowania termin wystarczy odesłanie Towaru przed jego dostępem.

5. Konsument tylko bezpośrednio zwraca zwrot kosztów.

6. Zwrotu Towaru współwłaściciel na adres Sprzedawcy: 34-472 Podszkle.

7. Sprzedawca, w czternastu (14) dni, od otrzymania dnia otrzymania o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym terminie dostarczenia przesyłki, przy czym zwrot płatności nie nastąpi natychmiast do chwili otrzymania przesyłki z powrotem lub dostarczony przez Konsumenta jego odesłania.

8. Jeśli Konsument został dostarczony w sposób inny niż najtańszy sposób dostarczenia, oferowany przez Sprzedawcę, sprzedawca nie jest dostarczany do zwrotu Konsumentowi poniesione przez inne dodatkowe koszty.

9. Kontroler zwrotu płatności przy użyciu takiego samego środka karnego, jakiego użył Konsument.

10. Konsument nakładający odpowiedzialność za zastosowanie wartości produktu, uwzględniający zastosowanie z nim w sposób, który wykracza poza istotę charakteru, cechę i działanie produktu.

11. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w umowie:

a) którego dostarczanie jest towarem nieprefabrykowanym, domyślnym według Konsumenta lub służącego do zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) z dostępem jest Towar, rozszerzający szybkie zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

c) z którego są dostarczane produkty alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, a której konsekwencje mogą nastąpić po 30 dniach i których wartość zależy od wahania na rynku, nad którym administrator nie ma kontroli;

d) którego udostępnienie jest dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, które jest udostępniane przez opakowania, które nie mogą być oznaczone ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne lub zewnętrzne, opakowanie udostępnione po udostępnieniu;

e) które są dostarczane, które są dostarczane, ze względu na swój charakter, odłączone nierozłącznie podłączone z innymi kuami;

f) których źródłem są nagrania dźwiękowe lub programy komputerowe, dostarczane w zapieczętowanym urządzeniu, oprogramowanie dostępne po udostępnieniu;

g) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z umową o prenumeratę;

h) w którym cena lub opłata zależy od wahania na rynku, nad którym administrator nie sprawuje kontroli, i który może zostać pobrany przed terminem odstąpienia od umowy;

i) o dostarczaniu towarów z urządzeniami cyfrowymi, usługami bezprzewodowymi lub aktywnymi, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest dostarczany do usług, niedostępny dostawca rozpoczął wiadomość za wyrzuconą i poprzedzającą wnioski Konsumenta, który został uruchomiony przed uruchomieniem, że po zakończeniu Dostęp przez sprzedawcę prawa do odstąpienia od umowy, i zostanie wysłany do wiadomości, a następnie zostanie dostarczony mu;

j) gromadzone w drodze aukcji publicznej;

k) o świadczenie usług w zakresie obejmującym, inne niż znaczenie, przewozu, najmu samochodów, gastronomii, usługi związane z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, wyposażeniem w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usług;

l) w którym Konsument wyraźnie dostępny, aby sprzedawca dojechał do celu pilnej naprawy lub konserwacji; Dodatkowe dodatkowe usługi, niż te, których wykonanie jest dostępne, lub dostarczają towary inne, niż część główna, niezbędna do wykonania lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy zapewnia Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

m) o świadectwie usług, które jest potwierdzeniem zapłaty ceny, w przypadku, w którym występuje Konsument wyraźny zażądliwy od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i poprzedzającą Konsumenta.

12. Prawo odstąpienia od umowy obejmującej na odległość przysługującą Konsumentom oraz Przedsiębiorcom na prawach Konsumenta.


8. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW


1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie zostało zgłoszone przez Konsumenta rezultatu, Konsument może otrzymać m.in. z:

  • Mediacji przez właściwe terenowo Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, należy uwzględnić z konsekwencjami mediacji. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz inspektoratów znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  • Pomoc uwzględniona w obszarze polubownego sądu arbitrażowego, funkcjonalnego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie spraw przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  • wspomagaj miejskiego lub powiatowego rzecznika miejskiego.
  • Platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. rozdział rozdziału „Pozasądowe rozwiązywanie sporów” nie ma zastosowania wobec przedsiębiorców na prawach Konsumenta.


9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Klient, składając zamówienia, odpowiada na przesłanie, przez niego, dane osobowe, w celu realizacji i obsługi zamówień, przez sprzedaż, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych, w sprzedaży. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z korzystaniem z danych osobowych i w sprawie swobodnego dostępu takich danych oraz korzystania z usług 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE L 119 z 4 maja 2016, str. 1–88.

2. Administratorem danych osobowych, przekazywanych przez Klienta, podczas korzystania ze Sklepu, jest sprzedawca.

3. Dane osobowe, zawarte w danych osobowych, nie są podmiotami, które nie są uczestnikami w realizacji umowy.

4. Klient zgodnie, z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z korzystaniem z danych osobowych i w sprawie swobodnego dostępu takich danych oraz korzystania z usług 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE L 119 z 4 maja 2016, str. 1–88 ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może spowodować ich poprawę lub zniszczenie. Sprzedawca zapewnia klientom prawo do kontroli danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest możliwe, wyłączenie zgody na przekazanie danych osobowych uniemożliwiających wykonanie zamówień Klienta.

6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności znajdują się w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.


10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. Regulamin zawiera zasady dotyczące wykonywania umowy sprzedaży produktów, które mogą wystąpić na stronie Sklepu.

2. Umowa sprzedaży jest zawarta między klientem a sprzedażą.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich klientów w wersji elektronicznej na stronie sklepu internetowego: Grudniowymarket.pl, w instalacji: „Regulamin Sklepu”.

4. Aby móc korzystać z usług Sklepu, jest to możliwe, jeśli dostęp do Internetu oraz dostęp do Internetu jest możliwy do wyświetlenia na stronie www, jak również do podania adresu e-mail, dostępnego do dostępu do informacji dotyczących realizacji zamówień.

5. Zakazuje się wszystkim, w tym Kliencie, zamieszczając na stronie Sklepu treści bezprawnych.

6. W przypadkach nieuregulowanych, stosowanych w przepisach obejmujących przepisy.

7. Regulacje nie wyłączające oraz nie ograniczające żadnych uprawnień klienta, określone przez Konsumentem, które posiadają uprawnienia określone w przepisach prawa. W przypadku uzgodnień między postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującym rozwiązaniem prawa, przyznającym konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo ma zastosowanie prawa.

8. Postanowienia Regulaminu mniej proponowane dla Konsumenta, niż postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach wykonawczych ( tj Dz. U. z 2020 r. poz. 287, ze zm. ) są nieważne, a w ich miejscu stosuje się przepisy ustawy.

9. W razie wystąpienia jakiegokolwiek przypadku, który podlega obowiązkowi stosowania Regulaminu, lub którykolwiek z nich stał się nieważny lub bezskuteczny, ważność całego Regulaminu w pozostałych częściach pozostaje nienaruszona. W przypadku tych pojemników nieważne lub bezskuteczne postanowienie inne, które są stosowane najwierniej oddaje zamierzone cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy również zastosowania luk w Regulaminie.Załącznik 1: Formularz odstąpienia od umowy zawartej przez  Konsumenta  oraz  Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta


Miasto/Wieś: ___________, dzień: __________ r.

Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta:

Imię i nazwisko: ________________

Adres: ________________

E-mail: ________________

Tel: ________________

Przedsiębiorca:

Nazwa: Grudniowymarket

Adres: 34-472 PodszkleFORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA LUB PRZEDSIĘBIORCĘ NA PRAWACH KONSUMENTA 
wydaniam, działając na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj.  Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm. ), w brzmieniu:Sztuka. 27 ustawy o prawie konsumenta

Konsument, który pochodzi na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może trwać 14 dni od źródła bez dostarczania i bez ponoszenia kosztów, z wyjścia paliwa w art. 33, art. 34 ust. 2 ja sztuka. 35.informuję o odstąpieniu od umowy, uwzględniaj dnia _____________ r., pobieraj na:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


W związku z tym, uprzejmie proszę o zwrot, który został wydany, wydany z odstąpienia od umowy: _____________ zł (słownie: _____________________________), należy przelać na numer rachunku bankowego: ____________.Pouczenie:Konsument, jak również przedsiębiorca na prawach Konsumenta, ma prawo od wystąpienia od rozwiązania w terminie 14 dni, bez wystąpienia wystąpienia, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej obecności w miejscu wystąpienia lub wystąpienia pobytu Konsumenta albo wycieczki – w terminie 30 dni. Termin do odstąpienia od rozwiązania wygasa po 14 dni od dnia kluczowego lub w zawierającego Konsument, który wyszedł w myśl rzeczy/partii rzeczy lub części lub w osobie trzeciej, innej niż wskazana i wskazana przez Konsumenta, przesłanka w myśl rzeczy/partii lub części, a w przypadku, gdy nieużywana jest obecność na miejscu podróży lub połączenie pobytu Konsumenta albo wycieczki – po 30 dniach od dnia wejścia do tej rzeczy/partii rzeczy.

Aby uzyskać dostęp do prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi zostać sprzedawcę, tj. Grudniowymarket, pod adresem: 34-472 Podszkle, na adres e-mail: AWhandeldetaliczny@gmail.com, o swojej decyzji o odstąpieniu od ustalenia w drodze do rozwiązania, wynikającego z rozwiązania lub rozwiązania. Konsument może podlegać przepisom dotyczącym odstąpienia od umowy, obowiązującym do stosowania Regulaminu, co nie jest obowiązkowe. Termin zostanie wyświetlony za zachowany, gdy wysłana wiadomość zostanie wysłana, powiadomienie o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, przed terminem do odstąpienia od umowy. Konsument powinien zostać odesłany lub udostępniony Produkt Sprzedawcy, na adres: 34-472 Podszkle, wydarzenie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, o którym powiadomiono o sprzedaży o odstąpieniu od umowy. Termin ten dotyczy zachowanego, odpadu Konsument odesłał Sprzedawcy Produkt, przed terminem 14 dni.

W przypadku odstąpienia od umowy wysyłkowej Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z innych kosztów, które zostaną przekazane przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy i zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez sprzedawcę), wystąpienie, a w wcześniej Sprawa nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został wprowadzony, aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy. Może pojawić się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta jego odesłania, w następstwie tego, które nastąpiło wcześniej. Otrzymanie zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu płatności, który został wysłany przez Konsumenta w wyniku reakcji, że Konsument został podany na inne rozwiązanie – w każdym przypadku Konsument nie poniósł żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Z wyrazami szacunkuWacławiak Artur